คลินิกโรคจากการทำงาน

By AYH Occmed - 14.3.64คลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้บริการตรวจรักษาโรคจากการทำงาน และการตรวจสุขภาพ รวมถึงการประเมินสภาวะสุขภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยเปิดให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 

บริการของคลินิกโรคจากการทำงาน

  • ตรวจวินิจฉัย/รักษาโรคจากการทำงาน
  • ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพปอด
  • ตรวจประเมิน Return to work
  • ตรวจประเมิน Fit for work
  • ตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
  • ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์สำหรับคนประจำเรือ
  • ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ/ทุพพลภาพของสำนักงานประกันสังคม

  • Share:

You Might Also Like

0 ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น