รักสุขภาพ...ตรวจสุขภาพ

By AYH Occmed - 14.3.64


การตรวจสุขภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว หรือยังไม่มีอาการในระยะเริ่มแรก ซึ่งหากสามารถตรวจพบความผิดปกติซึ่งสามารถรักษาได้แต่เริ่มแรกก็จะมีประโยชน์อย่างมาก รวมถึงช่วยเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ เพื่อป้องกันโรคได้อีกด้วย โดยทั่วไปการตรวจสุขภาพประจำปีมักนิยมตรวจ ปีละ 1 ครั้ง โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถเลือกรายการตรวจได้ตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ใช้ เช่น โปรแกรมการตรวจตามสิทธิกรมบัญชีกลาง, โปรแกรมการตรวจตามสิทธิประกันสังคม

ผู้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ ดังนี้

1. พักผ่อนให้เพียงพอก่อนการตรวจสุขภาพ งดบุหรี่/การดื่มสุรา
2. งดน้ำ-อาหาร ตามที่กำหนด (หากรายการตรวจมีการตรวจน้ำตาลในเลือด ควรงดน้ำ-อาหาร ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง, หากมีรายการตรวจไขมันในเลือด ควรงดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด) โดยสามารถจิบน้ำเปล่าได้
3. สวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย หากต้องมีการเปลี่ยนเสื้อเพื่อตรวจเอกซเรย์
4. หากท่านมีผลการตรวจสุขภาพเดิม สามารถนำมาให้แพทย์ดูเปรียบเทียบได้
5. หากมีรายการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ควรหยุดสัมผัสเสียงดังก่อนการตรวจอย่างน้อย 12 ชั่วโมง, หากมีรายการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ควรนำแว่นที่ท่านใช้อยู่ประจำมาด้วย  • Share:

You Might Also Like

0 ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น