ติดต่อเรากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่: 46/1 หมู่ 4 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035 211 888 ต่อ 3010
อีเมล์ contact@ayhoccmed.com


คลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 211 888 ต่อ 8207 (จันทร์/พุธ/ศุกร์)
อีเมล์ clinic@ayhoccmed.com


ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ (Mobile check up) 
โทร. 092 249 4646
อีเมล์ checkup@ayhoccmed.com

  • Share: